Skip to content

Jag värnar om din integritet Integritet och Cookies

Avsikten med denna Integritets- och Cookiepolicy är att informera om hur och varför spicegrafix.se samlar in och behandlar personuppgifter.

Spicegrafix.se behandling av personuppgifter överensstämmer med gällande regler för skydd av sådana uppgifter.

Integritet
Rättslig Grund för Behandling av Personuppgifter

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal (ett ingånget avtal) eller att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.

Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.

Om spicegrafix.se ska behandla personuppgifter för barn under 16 år krävs vårdnadshavarnas samtycke.

Spicegrafix.se Användning av Personuppgifter

Jag samlar in och behandlar personuppgifter för att jag ska kunna uppfylla vårt avtal med eventuella kunder men också för att med kunna ge god service och informera om mina produkter och tjänster. Användningen av personuppgifter i samband med marknadsaktiviteter bygger på samtycke som du kan styra genom att inte acceptera detta avtal eller genom att stänga av cookies i din webbläsare.

De uppgifter jag registrerar är ex. namn, telefonnummer och e-postadress. Jag inhämtar uppgifter från den registrerade medlemmen själv.

Utlämning av Personuppgifter – Användning av Tredje Part

Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt av mig, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. Som regel delar jag därför inte personuppgifter med någon utanför spicegrafix.se.

Däremot kan det i vissa sammanhang hända att jag delar med mig av personuppgifter till mina partners, som Facebook eller Google. Delning av personuppgifter med tredje part är ett fall av personuppgiftsbehandling som kräver att vissa juridiska förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar kommer i första hand att utgöras av den registrerade personens samtycke, så du som registrerad kommer alltid att känna till min eventuella utlämning av uppgifter. Observera att jag under vissa omständigheter är skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

Lagring och Radering av Personuppgifterna

Jag lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl är normalt att du har ingått ett avtal med mig eller att det finns juridiska skäl som tvingar mig till det.

All behandling av personuppgifter jag gör sker inom EU/EES-området. Spicegrafix.se raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål och senast efter 6 månader när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna eller om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några tungt vägande berättigade skäl för behandlingen. Jag har tydliga raderingsrutiner för varje databehandlingsaktivitet.

Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör min behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte jag är skyldig att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att jag avslutar behandlingen av dina personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer jag att rätta mig efter din begäran inom en månad efter att jag fått den, förutsatt att jag inte är skyldig att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till min e-postadress, info@spicegrafix.se

Om du anser att jag har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.

Kontakta min gärna på min e-postadress, info@spicegrafix.se om du har kommentarer eller vill ha mer information om min behandling av dina personuppgifter.

Integritet

Rättslig Grund för Behandling av Personuppgifter

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal (ett ingånget avtal) eller att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.

Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.

Om spicegrafix.se ska behandla personuppgifter för barn under 16 år krävs vårdnadshavarnas samtycke.

Spicegrafix.se Användning av Personuppgifter

Jag samlar in och behandlar personuppgifter för att jag ska kunna uppfylla vårt avtal med eventuella kunder men också för att med kunna ge god service och informera om mina produkter och tjänster. Användningen av personuppgifter i samband med marknadsaktiviteter bygger på samtycke som du kan styra genom att inte acceptera detta avtal eller genom att stänga av cookies i din webbläsare.

De uppgifter jag registrerar är ex. namn, telefonnummer och e-postadress. Jag inhämtar uppgifter från den registrerade medlemmen själv.

Utlämning av Personuppgifter – Användning av Tredje Part

Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt av mig, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. Som regel delar jag därför inte personuppgifter med någon utanför spicegrafix.se.

Däremot kan det i vissa sammanhang hända att jag delar med mig av personuppgifter till mina partners, som Facebook eller Google. Delning av personuppgifter med tredje part är ett fall av personuppgiftsbehandling som kräver att vissa juridiska förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar kommer i första hand att utgöras av den registrerade personens samtycke, så du som registrerad kommer alltid att känna till min eventuella utlämning av uppgifter. Observera att jag under vissa omständigheter är skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

Lagring och Radering av Personuppgifterna

Jag lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl är normalt att du har ingått ett avtal med mig eller att det finns juridiska skäl som tvingar mig till det.

All behandling av personuppgifter jag gör sker inom EU/EES-området. Spicegrafix.se raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål och senast efter 6 månader när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna eller om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några tungt vägande berättigade skäl för behandlingen. Jag har tydliga raderingsrutiner för varje databehandlingsaktivitet.

Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör min behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte jag är skyldig att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att jag avslutar behandlingen av dina personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer jag att rätta mig efter din begäran inom en månad efter att jag fått den, förutsatt att jag inte är skyldig att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till min e-postadress, info@spicegrafix.se

Om du anser att jag har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.

Kontakta min gärna på min e-postadress, info@spicegrafix.se om du har kommentarer eller vill ha mer information om min behandling av dina personuppgifter.

Cookies

Vad är en cookie och vad används de till?

En cookie är en liten fil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare, om dina inställningar i webbläsaren tillåter det.

Till vad använder Spicegrafix cookies?

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av spicegrafix.se som möjligt använder jag cookies för att skydda och förbättra webbsidan.

  • Jag använder cookies för kunna ta hänsyn till tidigare val du har gjort på webbplatsen. Till exempel håller jag reda på om du tidigare accepterat cookies.
  • Jag använder cookies för kunna förbättra användarupplevelsen genom att mäta hur många besök jag har till olika innehåll på webbplatsen.
  • Jag använder cookies för att kunna leverera en säker tjänst till mina besökare. Till exempel använder jag säkerhetscookies när du loggar in samt för att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och för att förhindra att obehöriga kommer åt andra användares information.
  • Jag använder cookies för navigering och funktioner på webbplatsen, så kallade session cookies, för att hålla reda på att du är en och samma användare.

Använder Spicegrafix tredjeparts cookies?

Spicegrafix använder tredjepartcookies bland annat för statistikverktyget Google Analytics som sparar information om hur besökarna använder webbplatsen, till exempel antal sidvisningar, klickade länkar och antal besök. Informationen används för att jag ska kunna följa upp hur besökarna använder webbplatsen och för att jag löpande ska kunna förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Den insamlade informationen vidarebefordras till och lagras av Google och kan överföras till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kan inte koppla samman IP-adresser med någon annan data som Google har.

Inställningar i din webbläsare

Om du inte vill använda cookies kan du ställa in detta i din webbläsare. Många webbläsare låter dig även göra andra inställningar om hur cookies hanteras, till exempel hur länge de sparas. Om du är osäker kan du läsa mer i webbläsarens eller enhetens hjälpinformation.

Samtycke till cookies och frågor

Om du inte stänger av cookies i din webbläsare och fortsätter använda spicegrafix.se samtycker du därmed till min användning av cookies i enlighet med denna Cookiepolicy.

Du kan när som helst ändra ditt val genom att justera din webbläsares inställningar. Väljer du att neka cookies kan det medföra att vissa av funktionerna på spicegrafix.se inte fungerar på samma sätt som om du skulle accepterat cookies.

Vilka Cookies Används På spicegrafix.se

Namn: _ga
Typ: Analytics
Varaktighet: 2år
Beskrivning:
Denna cookie installeras av Google Analytics. Cookien används för att beräkna besökares, session, kampanjdata och hålla reda på webbplatsens användning för webbplatsens analysrapport. Cookies lagrar information anonymt och tilldelar ett slumpmässigt genererat nummer för att identifiera unika besökare.

Namn: _gat
Typ: Analytics
Varaktighet: 1 minut
Beskrivning:
Dessa cookies installeras av Google Universal Analytics för att stryka begärandesfrekvensen för att begränsa insamlingen av data på webbplatser med hög trafik.

Namn: _gid
Typ: Analytics
Varaktighet: 1 dag
Beskrivning:
Denna cookie installeras av Google Analytics. Cookien används för att lagra information om hur besökare använder en webbplats och hjälper till att skapa en analysrapport om hur webbplatsen går. Uppgifterna som samlats in inklusive antalet besökare, källan där de kommer från och sidorna visade sig i anonym form.

Namn: cookielawinfo-checkbox-necessary
Typ: Session
Varaktighet: 1 timme
Beskrivning:
Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent-plugin. Kakorna används för att lagra användarens samtycke för cookies i kategorin “Nödvändigt”

Namn: cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Typ: Session
Varaktighet: 1 timme
Beskrivning:
Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent plugin. Cookien används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin “Ej nödvändigt”.